Collectieprofiel

Het thematisch werkveld van het ADVN vertrekt vanuit de maatschappelijke stromingen die bekend staan onder de noemers nationalisme, nationale bewegingen en nationale identiteitsvorming. Dit betekent dat het ADVN op systematische wijze erfgoed verzamelt van actoren (personen, verenigingen, partijen, jeugdbewegingen, instellingen, ...) die verbonden zijn met, gerekend worden tot of gegroeid zijn uit die stromingen. Dit erfgoed wordt per actor behandelt als een archief in die zin dat de stukken, ongeacht hun drager (documenten, publicaties, audiovisueel materiaal, voorwerpen), één geheel vormen die door een persoon, groep of organisatie bijeen werden gebracht bij de uitoefening van hun activiteiten en functies.

De kerncollectie van het ADVN bestaat uit archieven gevormd vanuit en door de nationale bewegingen in Vlaanderen in de 19e, 20ste en 21ste eeuw: de Vlaamse beweging, het Vlaams-nationalisme, het Belgisch nationalisme, de Groot- en Heel-Nederlandse beweging. Zo documenteert de collectie o.a. de vroegste taalstrijd, de Frontbeweging en het activisme, de massamobilisatie en de radicalisering in het interbellum, de collaboratie en de repressie, de naoorlogse partijvorming, de staatshervormingen en de institutionalisering in de tweede helft van de 20ste eeuw. De collectie bestrijkt dan ook meer dan enkel de politieke emanatie van het nationalisme, ook de culturele, sociale, economische en ecologische aspecten van nationale bewegingen en nationale identiteit zijn er terug te vinden.

De flankerende collectie van het ADVN wordt enerzijds bepaald door de uiteenlopende maatschappelijke projecten, stromingen en bewegingen die historische banden hebben met de nationale bewegingen in Vlaanderen. Dit resulteert in deelcollecties over o.a. het daensisme, het solidarisme, het fascisme, het nationaalsocialisme, het negationisme, de nieuw-heidense beweging, het rechtsradicalisme, de nieuw-rechtse beweging, het federalisme en het regionalisme.
Anderzijds heeft het ADVN het eigen thematisch werkveld steeds binnen
een internationale context van nationale bewegingen, identiteit- en gemeenschapsvorming gesitueerd. De oprichting en uitbouw van NISE is hiervoor het belangrijkste instrument. Door dit internationale perspectief heeft het ADVN een aantal bijzondere deelcollecties opgebouwd, o.a. theorievorming van het nationalisme, nationale bewegingen in Europa en minderheden in Europa en fungeert het ook als tijdelijk depot voor een aantal nationale bewegingen.
Tenslotte zijn er twee deelcollecties rond culturele identiteitsvorming die internationaal van aard zijn, maar eveneens verbonden zijn met Vlaanderen. Met name de Vlaamse migratie naar Noord- en Zuid-Amerika en de Vlaams-Zuid-Afrikaanse contacten.

Het thematisch werkveld van het ADVN is echter geen statisch gegeven. Het beweegt dynamisch mee met de maatschappelijke evoluties en stromingen die verbonden zijn aan de invulling van de begrippen natie en identiteit.

Waarheen met uw erfgoed

Zoekt u een geschikte bestemming voor uw archief? Neem dan contact op met het ADVN. Ook als uw archief niet in het collectieprofiel van het ADVN past. Samen met u gaan we graag op zoek naar de beste bewaarplaats voor uw erfgoed. Het ADVN werkt namelijk samen met tientallen erfgoedorganisaties in Vlaanderen en het buitenland en is actieve partner in Archiefbank Vlaanderen. Contacteer ons: collectie [at] advn.be

Op zoek naar erfgoed

Bent u op zoek naar een foto, boek, affiche of archief? Dan kan u onze collectie doorzoeken met de zoekfunctie van onze website.

zoeken in de collectie van het ADVN

 

Bent u op zoek naar een overzicht van alle particuliere archieven en collecties in Vlaanderen? Dan kan u terecht bij Archiefbank Vlaanderen.

zoeken in Archiefbank

 

Bent u op zoek naar historische informatie over personen en organisaties uit het Vlaamse middenveld? Dan is de ODIS-databank een uitstekende bron.

zoeken in ODIS