Overdracht

De collectie van het ADVN wordt opgebouwd dankzij de overdrachten van personen en organisaties. Sinds 1984 mochten we meer dan 12.000 overdrachten verwelkomen, van één persoonlijke brief tot een dozijn palletten met partijarchief.

Hebt u een persoonlijk archief of een verzameling van een familielid of vriend in uw bezit? Was u secretaris of voorzitter van een vereniging en hebt u jarenlang het verenigingsarchief beheerd? Dan bent u misschien op zoek naar een plaats om dit erfgoed veilig te bewaren. Twijfelt u of de brieven, tijdschriften, foto's en ander erfgoed dat u bewaart een historische waarde hebben? Bent u niet zeker waar uw archief of collectie thuishoort? Het ADVN helpt u in ieder geval graag verder. U kan alvast even nakijken wat we verzamelen bij de pagina's over ons collectieprofiel en ons collectiebeheer. Erfgoed aankopen doen we trouwens principieel niet.

Wanneer u besluit om archief over te dragen kan u kiezen om het archief zelf naar het ADVN te brengen of een afspraak te maken voor ophaling door één van onze medewerkers. Bij de voorbereiding van de overdracht worden de inhoud, de omvang en de wijze van de overdracht besproken, de eventuele voorwaarden worden in een overeenkomst vastgelegd. Na de feitelijke overdracht ontvangt de overdrager een schriftelijke of digitale bevestiging van de overdracht. In afwachting van een gedetailleerde inventarisatie wordt van alle overdrachten een basisoverzicht gemaakt.

Overdrachten gebeuren in de vorm van schenkingen of bewaargevingen aan het ADVN. Voor elke vorm van overdracht kan er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden tussen de overdrager en het ADVN. Die overeenkomst bepaalt o.a. de duur (in het geval van een bewaargeving) en de voorwaarden voor raadpleging en reproductie. Voor alle overdrachten gelden de regels voor raadpleging en reproductie van het ADVN als uitgangspunt.

 

Brengen of ophalen

Wil u de erfgoedstukken naar het ADVN komen brengen of hebt u liever dat we het archief bij u thuis komen ophalen? Hoe ook, een seintje op voorhand is van harte welkom. Op die manier kunnen we uw overdracht in de optimale omstandigheden voorbereiden. Contacteer ons op: collectie [at] advn.be

Op zoek naar erfgoed

Bent u op zoek naar een foto, boek, affiche of archief? Dan kan u onze collectie doorzoeken met de zoekfunctie van onze website.

zoeken in de collectie van het ADVN

 

Bent u op zoek naar een overzicht van alle particuliere archieven en collecties in Vlaanderen? Dan kan u terecht bij Archiefbank Vlaanderen.

zoeken in Archiefbank

 

Bent u op zoek naar historische informatie over personen en organisaties uit het Vlaamse middenveld? Dan is de ODIS-databank een uitstekende bron.

zoeken in ODIS