Vlaams-Brabant drinkt

Vlaams-Brabant drinkt
periode: 
2014 - 2015
opdrachtgever(s): 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant
uitvoerder(s): 
Annelies Tollet

De culturele archiefinstellingen KADOC-KU Leuven, Amsab-ISG, ADVN en Liberaal Archief presenteerden op 24 oktober 2015 hun gezamenlijke publicatie Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant stelden de centra zich tot doel na te gaan hoe de inwoners uit de regio’s die sinds 1995 Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen, in de voorbije twee eeuwen zijn omgegaan met de productie, distributie en consumptie van alcohol. De klemtoon ligt daarbij vooral op bier en jenever.

 

In het rijkelijk geïllustreerd boek van tweehonderd jaar drankcultuur komen diverse thema’s aan bod. In het verhaal wordt ook uitdrukkelijk stilgestaan bij het rijke erfgoed dat over dit alles in de provincie bewaard bleef. Het wordt vandaag in toenemende mate gekoesterd door diverse erfgoedactoren en door het brede publiek, ietwat parallel met de heropleving van het ambachtelijk brouwen, de herontdekking van verdwenen bieren en de opkomst van nieuwe brouwerijen en stokerijen.

 

realisaties

– studiedag
publicatie Vlaams-Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 1800 / Annelies Tollet. Leuven: Provinciebestuur Vlaams-Brabant i.s.m. Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, 240 pp., ill. 

Projecten

Naast de structurele archief- en onderzoekswerking participeert het ADVN regelmatig in tijdelijke projecten. Verschillende van deze projecten kwamen tot stand op initiatief en met steun van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen (Museum van de Vlaamse sociale strijd) en Vlaams-Brabant. Deze provinciale projecten worden steeds uitgevoerd in samenwerking met Amsab-ISG, Kadoc-KULeuven en Liberaal Archief.

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: