Projecten

2012 - 2014
Het is een opvallend verschijnsel: zowat iedereen die vandaag in het Meetjesland woont, hoort oudere familieleden vroeg of laat vertellen over verwanten die,...
2003 - 2013
Vele verenigingen willen terecht bijzondere aandacht besteden aan hun jubileumjaren. Daarom organiseert de Provincie Vlaams-Brabant een cursusreeks die een...
2010 - 2012
Voor het onderzoeksproject Met toeters en bellen. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant, 19de en 20ste eeuw richtten medewerkers van Amsab-ISG, Kadoc-...
2007 - 2009
In 2007 startte het ADVN een project omtrent Maurits Coppieters. Het project ontstond vanuit de overweging dat de in 2005 overleden Coppieters een bijzondere betekenis had inzake de emancipatie van de gemeenschap in Vlaanderen in de brede zin van het woord.

Pagina's

Projecten

Naast de structurele archief- en onderzoekswerking participeert het ADVN regelmatig in tijdelijke projecten. Verschillende van deze projecten kwamen tot stand op initiatief en met steun van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen (Museum van de Vlaamse sociale strijd) en Vlaams-Brabant. Deze provinciale projecten worden steeds uitgevoerd in samenwerking met Amsab-ISG, Kadoc-KULeuven en Liberaal Archief.

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: