Projecten

2012 - 2014
Het is een opvallend verschijnsel: zowat iedereen die vandaag in het Meetjesland woont, hoort oudere familieleden vroeg of laat vertellen over verwanten die,...
2003 - 2013
Vele verenigingen willen terecht bijzondere aandacht besteden aan hun jubileumjaren. Daarom organiseert de Provincie Vlaams-Brabant een cursusreeks die een...
2010 - 2012
Voor het onderzoeksproject Met toeters en bellen. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant, 19de en 20ste eeuw richtten medewerkers van Amsab-ISG, Kadoc-...
2007 - 2009
In 2007 startte het ADVN een project omtrent Maurits Coppieters. Het project ontstond vanuit de overweging dat de in 2005 overleden Coppieters een bijzondere betekenis had inzake de emancipatie van de gemeenschap in Vlaanderen in de brede zin van het woord.

Pagina's

Boer vindt land

Afgelopen jaar werd het project Boer vindt land een nieuw leven ingeblazen. Een website met beeld- en geluidsfragmenten vertolkt de belevenissen van anderhalve eeuw trans-atlantische migratie. Herontdek en beleef opnieuw. www.boervindtland.be

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: