Projecten

2002 - heden
Archiefbank Vlaanderen realiseert een centrale databank van de Vlaamse private archieven. De bedoeling is dit erfgoed integraal in kaart te brengen en hierdoor...
1997 - 2002
Reimond Speleers (Waasmunster 1876–Aalst 1951) is in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging ten onrechte een onbekende gebleven.
2001 - heden
Tussen 1979 en 2002 verschenen zeven delen Bibliografie van de Vlaamse Beweging. De publicaties beschrijven de productie van en betreffende de Vlaamse beweging...
1989 - 2001
In de roman De Archivaris van de Amerikaanse schrijfster Martha Cooley (Amsterdam, Prometheus, 1998) staat het beroep uit de titel symbool voor de begrippen...

Pagina's

Projecten

Naast de structurele archief- en onderzoekswerking participeert het ADVN regelmatig in tijdelijke projecten. Verschillende van deze projecten kwamen tot stand op initiatief en met steun van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen (Museum van de Vlaamse sociale strijd) en Vlaams-Brabant. Deze provinciale projecten worden steeds uitgevoerd in samenwerking met Amsab-ISG, Kadoc-KULeuven en Liberaal Archief.

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: