Projecten

2000 - 2001
In februari 2000 startten de Universiteit van Gent en het Koninklijk Filmarchief (KFA) het project Licht op een Collectief Verleden . Het is een...
1997 - 2001
In 1997 besliste de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant over een onderzoek naar de sociaal-economische geschiedenis van Vlaams-Brabant. Aan...
2000 - heden
ODIS is een dynamische contextuele databank . Ze wil een instrument bieden voor vernieuwend, multidisciplinair en comparatief studiewerk over de geschiedenis...
1998 - 2000
Sinds het ontstaan van de Vlaamse beweging hebben talrijke generaties Vlaamsgezinden deelgenomen aan talloze manifestaties met een min of meer massaal karakter...

Pagina's

Boer vindt land

Afgelopen jaar werd het project Boer vindt land een nieuw leven ingeblazen. Een website met beeld- en geluidsfragmenten vertolkt de belevenissen van anderhalve eeuw trans-atlantische migratie. Herontdek en beleef opnieuw. www.boervindtland.be

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: