Projecten

2000 - 2001
In februari 2000 startten de Universiteit van Gent en het Koninklijk Filmarchief (KFA) het project Licht op een Collectief Verleden . Het is een...
1997 - 2001
In 1997 besliste de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant over een onderzoek naar de sociaal-economische geschiedenis van Vlaams-Brabant. Aan...
2000 - heden
ODIS is een dynamische contextuele databank . Ze wil een instrument bieden voor vernieuwend, multidisciplinair en comparatief studiewerk over de geschiedenis...
1998 - 2000
Sinds het ontstaan van de Vlaamse beweging hebben talrijke generaties Vlaamsgezinden deelgenomen aan talloze manifestaties met een min of meer massaal karakter...

Pagina's

Projecten

Naast de structurele archief- en onderzoekswerking participeert het ADVN regelmatig in tijdelijke projecten. Verschillende van deze projecten kwamen tot stand op initiatief en met steun van de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen (Museum van de Vlaamse sociale strijd) en Vlaams-Brabant. Deze provinciale projecten worden steeds uitgevoerd in samenwerking met Amsab-ISG, Kadoc-KULeuven en Liberaal Archief.

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: