WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Machteld De Metsenaere, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Romain Van Eenoo, Romain Vanlandschoot, Harry Van Velthoven, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2017-2


Bruno De Wever, Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand, de middenklasse regeert het land

Dries Goedertier, Lodewijk De Raet: Primordiale nationalist of een organische intellectueel van de nieuwe middenklasse?

Winfried Dolderer, Der Fläming. Geschiedenis van een Vlaams-Duits verhaal

Forum. Maarten Van Alstein, Uitgedaagd door de geschiedenis. De IJzertoren anno 2017

 

abonneren op WT