WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Machteld De Metsenaere, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Romain Van Eenoo, Romain Vanlandschoot, Harry Van Velthoven, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2017-3


Bruno De Wever, Fake news, postmoderne geschiedenisleraars en Hugo Claus

 

Bernd Stienaers & Karel Van Nieuwenhuyse, Het nationale verleden in het geschiedenisonderwijs. Een kleinschalig geschiedenisdidactisch onderzoek bij leerkrachten geschiedenis in 2014

 

Bruno Yammine, Nieuw licht op de Duitse propaganda tijdens de Eerste Wereldoorlog. De genese van het controversiële pamflet 'La Politique Belge après la crise'

 

Forum. Kris Humbeeck & Aragorn Fuhrmann, Over de jonge jaren van Hugo Claus

 

abonneren op WT