Collectie
boek

VW212.5

Dongelmans, B.

De Stroom & Het Getij: Bibliogafische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices / B. Dongelmans. — Nieuwkoop: de Graaf, 1983. — 299 p.: ill.: reg.; 24 cm. - (Literaire Tijdschriften in Nederland; nr. 5)

Uitgegeven onder auspiciën van de Werkgroep voor de documentatie der Nederlandse Letteren

Trefwoorden: 
Nederlands, Letterkunde
Bibliografieën
Periodieken

.

.

.

.

.

.