grid_1.jpg

Tijdens de sessies worden deelnemers geprikkeld en geïnspireerd door enkele opmerkelijke stukken uit de expo 'Gemaakt achter prikkeldraad'.