Geschiedenis van de provincie Antwerpen: een politieke biografie

auteur(s): 
impressum: 
Geschiedenis van de provincie Antwerpen: een politieke biografie. Antwerpen: Provincie Antwerpen, 2005, 2 dln., ill.

Dit boek is een van de resultaten van het onderzoeksproject "Politiek Personeel Provincie Antwerpen". Het presenteert de 'politieke biografie' van de provincie Antwerpen gedurende de 19de en 20ste eeuw. Van een instelling die aanvankelijk enkel infrastructuurwerken leek te 'beheren', evolueerde de provincie tot een volwaardig bestuursniveau dat een brede waaier van initiatieven ontplooide op het vlak van sociale zorg, volksgezondheid, economische ontwikkeling, cultuur, vrije tijd, milieu, recreatie en groenvoorzieningen. De eigenheid van het provinciebestuur, het gevoerde beleid, de rol van de politieke elites en hun electorale strijd om de macht komen daarbij uitgebreid aan bod.

Nagegaan wordt hoe de toenemende politisering van de samenleving ook in de provincieraad en de bestendige deputatie vorm kreeg. Veel aandacht gaat uit naar de geografische diversiteit binnen de Antwerpse provinciale grenzen en naar de wijze waarop het bestuur de belangen en gevoeligheden van de verschillende regio's en streken probeerde te verzoenen.

In twee delen wordt voor het eerst een globaal inzicht geboden in de geschiedenis van de provincie Antwerpen en haar politiek personeel.

In deel 1 komen in drie hoofdstukken de politiek-institutionele en beleidsmatige geschiedenis van het provinciebestuur, een collectief-biografische analyse van de provinciale mandatarissen en een electoraal overzicht van de provincieraad aan bod.

Deel 2 is opgevat als een naslagwerk. Van elk van de 1.315 provincieraadsleden, gedeputeerden, gouverneurs en griffiers wordt een gestandaardiseerd biografisch lemma opgenomen. Van 137 representatieve typevoorbeelden is bovendien een uitvoeriger biografisch artikel geschreven.

Deze politieke biografie van de provincie Antwerpen heeft heel wat te bieden, zowel aan specialisten als aan geïnteresseerde leken. Ze beschrijft zelfs specifieke aspecten en vermeldt merkwaardige en onvermoede anekdotes, maar verliest daarbij nooit het grote verhaal uit het oog. En dat veellagige verhaal is een verrijking in allerlei opzichten: voor de geschiedschrijving in het algemeen, voor de provincie Antwerpen in het bijzonder.

 

 
 
50 euro
exclusief verzendkosten