ADVN-Mededelingen 2019/65

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 65, derde trimester 2019, 20pp.

Inhoud

-Etalage voor onderzoekers (Ann Mares)
-“Straks winkelen met een Vlaamse munt”. Het archief van de Vlaamse Franken (Sophie Gyselinck)
-Het Vlaamsch genootschap tot beoefening der pleitkunsten. De rechterlijke welsprekendheid (Sophie Bossaert)
-Lieven Gevaert en zijn steun voor het Vlaamsche Volkstooneel. “De verheffing der Katholieke Vlaamsche kultuur” (Jens Bertels)
-Een prestigekwestie voor het Blauwvoetjeugdverbond. De Verschaeve-bedevaart van 1958 (Aragorn Fuhrmann)

Kort: WT|Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.) / NiseLecture (red.) / Gazette van Detroit (Ann Mares) / Denkwoord: ‘Wandelen op Heilige bodem’ (Dirk Rochtus)

ADVN-Mededelingen, 2019/65