ADVN-Mededelingen 2020/70

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 70, vierde trimester 2020, 20 pp.

-Getemperd, maar hoopvol 2021 tegemoet (Ann Mares)
-In de schemering van ons geheugen. Herman Van den Reeck 100 jaar later (Kasper Swerts)
-Claudius Severus, Lodewijk Severeijns (1872-1957)
-Een gift van het Martelaarsfonds. ‘IJveraars en ijveraarsters’ voor de amnestiebeweging (Rita Verelst)
-Recente aanwinsten (Rita Verelst)

-Kort: WT|Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.) / ADA:GIO (Tom Cobbaert) / Warmoes en een archief? De Juffertuin in wording (red.) / 100 IJzerbedevaarten in affiches. Publicatie (red.) / Denkwoord: De natie in de verf gezet (Dirk Rochtus).

 

ADVN-Mededelingen 2020/70