Collectie
plan

VPLBY35

Gedenkteeken te Diksmude / Programmaplan / sch: 1/125 / naar ontwerp der bouwmeesters R. & F. Van Averbeke / [...]

Gedenkteeken te Diksmude / Programmaplan / sch: 1/125 / naar ontwerp der bouwmeesters R. & F. Van Averbeke / [...]
Rob en Fr[ans] Van Averbeke
Diksmuide, 14 februari 1928

Plan; 71 x 88 cm; kleur

Afdruk wit plan met voorzicht, zijzicht, doorsnede AB,... 1ste IJzertoren op blauwe ondergrond.

Trefwoorden: 
IJzermonument

.

.

.

.

.

.