Collectie
foto

VFB1263

[Frans Van der Elst, Jef Valkeniers]

[Frans Van der Elst, Jef Valkeniers]
Peking (China), september 1983

Foto; 15 x 20,5 cm; kleur

Groepsfoto van een Belgische delegatie met Frans Van der Elst (4de van links) en Jef Valkeniers (7de van rechts) in het park van het zomerpaleis ten noorden van Peking

Trefwoorden: 
Jef Valkeniers (Jozef Maria Zacharias)
Frans Van der Elst (Frans Marie Emile) [F. Van Limburg (of L.(?) Van Limburg); H. Van Westdijk: is pseudoniem van Hendrik Elias, maar werd verkeerdelijk toegeschreven aan Frans Van der Elst; het omgekeerde gebeurde met F. Van Limburg]
België en China

.

.

.

.

.

.