Collectie
summier beschreven

VQT4/5

VTB-VAB; Diploma’s; brevetten; oorkonden

VTB-VAB; Diploma’s; brevetten; oorkonden
Summier beschreven

- IJzertoren: “dit document weze de blijvende dankbare herinnering aan de gift van 108.044 fr. door VTB-VAB op 19-IX-1952 geschonken, tot heropbouw van de gedynamiteerde ijzertoren, het comité”
- Koninklijke Schilderskring “Ken U Zelve”, Antwerpen (“ere-diploma met bronzen medaille als deelname aan de Nationale Tentoonstelling ‘Het Schilders-Kunst-Ambacht’... ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Ken U Zelve voor gewaardeerde medewerking uit erkentelijkheid aangeboden aan de Vlaamse Toeristen Bond te Antwerpen”, Antwerpen, 26 november 1967
- Diplome d’honneur, 26 septembre, 1954: exposition internationale du tourisme, de l’hotellerie et de la gastronomie
-

Trefwoorden: 
Vlaamse Toeristenbond / Vlaamse Automobilistenbond (VTB / VAB)

.

.

.

.

.

.