Bibliografie

BG007930

Trio, Jeroen

Jong en onbezonnen? De archieven van de jongerenafdeling van politieke partijen in Vlaanderen, een verkennend onderzoek aan de hand van het archief van de volksuniejongeren (1974-2001) bewaard op het ADVN / Jeroen Trio. — Brussel: VUB, 2007

Proefschrift (Archivistiek & hedendaags documentbeheer)

Trefwoorden: 
Volksunie Jongeren (VUJO)
Archief

.

.

.

.

.

.