Bibliografie

BG011597

Brems, Elke; Meylaerts, Reine

‘Exaltons donc les deux cultures’. Intra-Belgische literaire relaties tijdens het interbellum / Elke Brems; Reine Meylaerts

In: Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, jg. 47, 2005, nr. 3, pp. 221-249

Trefwoorden: 
Letterkunde [UF: Literatuur]
Interbellum [UF: 1918-1940]
België
Wallonië

.

.

.

.

.

.