Collectie
boek

VW15.3

Van Roosbroeck, R.

De mogelijkheid van een onderzoek naar de oorzaken van den wereldoorlog / R. Van Roosbroeck. — Antwerpen: Volksuniversiteit "Herman Van den Reeck", 1932. — 32 p.; 24 cm. - (Volksuniversiteit “Herman Van den Reeck”; nr. 3)

Voordracht gehouden op 6 januari 1933

Trefwoorden: 
Wereldoorlog I (WO I)
Volksuniversiteit Herman Van den Reeck

.

.

.

.

.

.