Collectie
boek

VCL1058—2

Laureyssens, Liesbet

Cultuurleven en cultuurbeleid tijdens het Duitse bezettingsregime: Een verkennend en vergelijkend onderzoek van de Antwerpse casus / Liesbet Laureyssens. — Gent: s.n., 1983. — p. 167-284; 29 cm

Verhandeling aangeboden tot het verkrijgen van de graad van licentiaat in de geschiedenis
Deel II: Het cultuurleven te Antwerpen tijdens de bezetting

Trefwoorden: 
Proefschriften
Antwerpen (stad)
Cultuur
Vlaanderen, Cultuurbeleid
België, Wereldoorlog II (WO II)

.

.

.

.

.

.