Collectie
reeks

VX134.55

Boek

Het Boek in Vlaanderen 1986-1987. — Antwerpen: Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, 1986. — 388 p.: ill.: reg.; 22 cm

55e jaarboek

Trefwoorden: 
Bibliografieën
Vlaanderen, Boekhandel
Boeken

.

.

.

.

.

.