Collectie
reeks

VX87.35

Gentsche

Gentsche studentenalmanak 1895. — Gent: ‘t Zal wel gaan, 1895. — 140, XVI p.: ill.; 15 cm

Trefwoorden: 
Almanakken
Zal Wel Gaan ('t) [Taalminnend Studentengenootschap]
Studentenbeweging

.

.

.

.

.

.