Collectie
boek

VC1176

Curriculum

Curriculum Vitae van de Ministers en Staatssecretarissen van de Nationale Regering en van de Gemeenschaps- en Gewestexecutieven. — Brussel: INBEL, 1991. — 141 p.: ill.: reg.; 29 cm

Trefwoorden: 
Biografieën
België, Politiek
Executieve van de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
Executieve van de Duitstalige Gemeenschap
Franse Gemeenschap en Waalse Gewest

.

.

.

.

.

.