Collectie
boek

VB3382 (1/6)

Verdoodt, Frans-Jos

Geschiedenis is nooit geschiedenis: Een inleiding tot de feiten, het gedachtegoed en de instellingen van de hedendaagse tijd / Frans-Jos Verdoodt. — 6e dr. — Gent: Academia Press, 2001. — 310 p.: reg.; 24 cm

Trefwoorden: 
Frans-Jos Verdoodt (Frans Willem Jozef Ivo)
Internationalisme
België, Geschiedenis
Wereldgeschiedenis
Filosofie
Politicologie
Nieuwste Geschiedenis
Geschiedenisonderwijs
Geschiedschrijving
Europa, Instellingen
Fascisme
Nationaal-socialisme
Staatkunde
Instellingen
Nationalisme
Federalisme
Socialisme
Christen-democratie
Communisme
Internationale instellingen
Groene beweging

.

.

.

.

.

.