Collectie
boek

VB9780 (2/1)

D’Arbez [= ps. Joan Frederik van Oordt]

Swart en wit: ‘n verhaal uit die Vrystaatse Basoeto-oorlog / D’Arbez. — tweede Afrikaanse uitgawe. — Kaapstad: HAUM, 1939. — 180 p.: ill.. - (De Bussy se historiese leesboeke; nr. 4)

• gestempeld

Trefwoorden: 
Boerenoorlog
Zuid-Afrika, Letterkunde
Romans

.

.

.

.

.

.