Verkiezingen en databanken. Acta van de Workshop gehouden te Brussel op 23 november 2001

auteur(s): 
Jan De Maeyer (red.)
impressum: 
Verkiezingen en databanken. Acta van de Workshop gehouden te Brussel op 23 november 2001 / Jan De Maeyer (red.). Leuven: Odis, 2003, 174 pp., (Odisea-reeks, nr. 1)

Vanuit het ODIS-project werd gestart met de publicatie van de reeks Odisea.

Het eerste themanummer bevat de referaten van de Workshop Verkiezingen gehouden op 23 november 2001 in Brussel. Tijdens de workshop werd gereflecteerd over de problematiek van de geautomatiseerde verwerking van historische electorale gegevens. Historici en sociale wetenschappers gingen na hoe door de ontwikkeling van aangepaste instrumenten nieuwe impulsen konden worden gegeven aan het verkiezingsonderzoek. De bundel bevat de bespreking van een aantal recente onderzoeksprojecten, bijdragen over de ontwikkeling van het electorale onderzoek in België, over nieuwe tendensen en onderzoekspaden en een kort historisch overzicht van de Belgische kieswetgeving en –procedures.

De volgende bijdragen werden in de bundel opgenomen:

[Inleiding]
– Jan De Maeyer (KADOC-K.U.Leuven), Inleiding. Verkiezingsresultaten en databanken: een gewaagde combinatie.
– Peter Heyrman (KADOC-K.U.Leuven), Naar een autonome en comparatieve studie van de intermediaire structuren. Het ODIS-project en de geautomatiseerde gegevensopslag met betrekking tot politieke verkiezingen.
– Donald Weber (Amsab-ISG), “La marche des opérations électorales”. Bepalingen rond kiesverrichtingen in de Belgische kieswetgeving, 1830-1940.

[Het verzamelen van historische gegevensreeksen]
– Kathleen Devolder (ARA), Onderzoek naar negentiende-eeuwse verkiezingen. Casus: de Gentse gemeenteraadsverkiezingen tijdens de periode 1830-1914.
– Chantal Kesteloot (SOMA), Elections communales 1890-1970. Quelques considérations à propos de l’élaboration d’une banque de données.
– Tony Valcke (Provincie Oost-Vlaanderen), Een databank van Oost-Vlaamse politici.
– Daniël Coninckx (LUC), Over droom en daad... en vooral over de praktische bezwaren. Verkiezingsonderzoek in het kader van een regionale elite-studie.
– Jo Buelens (VUB), Het maken van een verkiezingsdatabank.
– Patrick De Backer (CEVI), De verwerking van kiesgegevens in een database.

[Het onderzoek naar kiesresultaten]
– Els Witte (VUB), Verkiezingsonderzoek over de periode 1830-1940.
– Kris Deschouwer (VUB), Het verkiezingsonderzoek in België na de Tweede Wereldoorlog.
– Marc Swyngedouw (IPSOM-K.U.Brussel/ISPO-K.U.Leuven), Het gebruik van kiesresultaten als bron voor historisch-politicologisch onderzoek. Het politiek-sociologisch verkiezingsonderzoek van de jaren 90.
– Henk De Smaele (K.U.Leuven), Nieuwe tendensen in het historisch verkiezingsonderzoek.
– Filip De Maesschalck (K.U.Leuven), Verkiezingsresultaten en ruimte. De electorale geografie van België als wetenschappelijk studieobject.

 

cover Odisea 1

12 euro
exclusief verzendkosten