Tentoonstelling “Frontispieces”

praktisch: 
ADVN, Auditorium Emiel Paternoster
21-03-1999 | 12:00
contactpersoon: 
Luc Boeva
organisator: 
ADVN

Deze tentoonstelling naar aanleiding van de 15de verjaardag van het ADVN biedt een staalkaart van de soorten bronnen die in het ADVN worden bewaard. Er wordt daarbij vertrokken vanuit het ontstaan van het Vlaams-nationalisme aan het IJzerfront. De stukken worden gepresenteerd volgens de afdeling waarbinnen ze bewaard en ontsloten worden.

 

Ondermeer worden uit de afdeling archief brieven van een frontsoldaat getoond, naast stukken uit de boekhouding van het Scharpé-fonds, een album met teksten en tekeningen van repressie-gevangenen na WOII, een kabinetsdossier van minister van Wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove en knipsels en pamfletten betreffende de communautaire problematiek.

 

Uit stukken geleverd door de audiovisuele afdeling kan worden afgeleid dat het ADVN ook bronnen betreffende andere nationale bewegingen verzameld: zo is er bv. een kaart van Samenland en een foto uit de Boerenoorlog in Zuid-Afrika te zien. Andere stukken uit die afdeling die getoond worden zijn o.a. een Nederland Eén-penning en een voor de doeleinden van het Verbond VOS zeer illustratieve affiche.

 

Van de bibliotheekafdeling liggen er ondermeer enkele werken betreffende de theorievorming rond het nationalisme, naast monografieën, verzamelwerken en periodieken rond diverse minderheden (bv. de Zyrianen) en enkele opmerkelijke publicaties vanuit de Vlaamse beweging (w.o. een detective-roman uit de jaren dertig van de 20ste eeuw).