Tony Herbert (1902-1959). Een veelzijdig leven

auteur(s): 
Dirk Luyten, Tanguy Eeckhout, Bruno De Wever, Fabrice Maerten, Karel Van Nieuwenhuyse & Frank Seberechts
impressum: 
Tony Herbert (1902-1959). Een veelzijdig leven. Referaten van het colloquium, Kortrijk/KULAK 22 november 2013. Kortrijk: De Leiegouw, 2015. 119 pp., ill. (Verhandelingen uitgegeven door De Leiegouw, nr. 15)

Tony Herbert (Lokeren, 1902-Kortrijk, 1959) was in zijn relatief korte leven in vele domeinen actief: als ondernemer, ideoloog, krantenuitgever en kunstverzamelaar. Hij was bedrijfsleider bij de nv Kortrijkse Katoenspinnerij en nauw betrokken bij het Vlaams Economisch Verbond. Herbert stond ook mee aan de wieg van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), dat een uitgesproken autoritaire koers volgde, maar hij raakte snel gebrouilleerd met de partij. Nadien zocht hij toenadering tot Verdinaso, zonder formeel lid te worden. Hij evolueerde in de richting van Vlaams en koningsgezind belgicisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de spilfiguur van discussie- en studiegroepen, die onder meer de vernieuwing van de katholieke partij en haar omvorming tot Christelijke Volkspartij (CVP) voorbereidden. Samen met Léon Bekaert richtte hij de krant De Nieuwe Standaard op, die dicht bij de nieuwe CVP stond en waarin hij zijn opvattingen over een Vlaamsgezind en katholiek belgicisme en een ‘gereguleerde democratie’ propageerde. Voor de rechts-autoritaire en corporatistischgezinde Tony Herbert was echter geen parlementair mandaat beschikbaar, zodat hij zich rond 1950 uit de politiek terugtrok. Nadien concentreerde hij zich vooral op zijn gezin met elf kinderen, zijn bedrijf en zijn rijke en uitgebreide kunstverzameling met vooral werk van Vlaamse expressionisten.

De auteurs Dirk Luyten, Tanguy Eeckhout, Bruno De Wever, Fabrice Maerten, Karel Van Nieuwenhuyse en Frank Seberechts belichten in dit boek de vele aspecten van het leven van deze intrigerende figuur. De teksten zijn de bewerkte neerslag van de bijdragen die de auteurs leverden aan het “Colloquium Tony Herbert” dat plaatsgreep op 22 november 2013 in KULAK, Kortrijk.

 
15 euro
+ 5 euro verzendkosten
te bestellen door het passende bedrag over te maken op rekening
BE12 3850 4116 0092 van De Leiegouw, met vermelding 'Herbert'

het boek is ook te verkijgen in de Jan Breydellaan 109 in Kortrijk, elke woensdag tussen 19 en 20 uur (vanaf 7 december 2015).