Dialoog: Romain Vanlandschoot

Dialoog: Romain Vanlandschoot
praktisch: 
ADVN, leeszaal
08-05-2015 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Hugo Verriest, wegbereider voor een progressieve Vlaamse beweging?

Op vrijdag 8 mei houdt Romain Vanlandschoot een voordracht over zijn recent verschenen biografie van Hugo Verriest. Hij licht er voornamelijk de nieuwe inzichten toe die zijn onderzoek naar deze interessante figuur opleverde. Ongekende en verrassende onderzoeksresultaten op meerdere domeinen. Om er enkele te noemen: Verriest zijn levenslange aandacht voor de sociologische verfransingsdruk, zijn radicale afwijzing van het West-Vlaams particularisme, zijn bestendige ijver voor de vernederlandsing van het middelbaar onderwijs of zijn creatie van een eigen katholiek en Vlaams jeugdwerk en tot slot een imposante reeks ontmoetingen met onder meer Peter Benoit, Julius De Geyter, Emmanuel Hiel, August Vermeylen en Maurits Sabbe.

 

Romain Vanlandschoot (°1933) is een eminent kenner van de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hij publiceerde onder meer de gewaardeerde biografie van Albrecht Rosenbach (Tielt, 2002) en een veelbesproken biografie van priester-dichter Cyriel Verschaeve (Kapelaan Verschaeve. Biografie, Gent-Tielt, 1998). Hij werkte tevens mee aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging en is de biograaf van Joris Lannoo.