Nieuwe depotruimte

Nieuwe depotruimte

Dankzij de honderden overdrachten van Vlaamsgezinde partijen, verenigingen, mandatarissen en militanten of hun erfgenamen blijft de collectie van het ADVN jaar na jaar groeien. Hoewel het aandeel van digitale overdrachten gestaag toeneemt, betekent dit allerminst het einde van de instroom van tastbaar archiefmateriaal. Om zijn omvangrijke en diverse erfgoedcollectie blijvend in goede omstandigheden te kunnen bewaren, heeft het ADVN in de voorbije maanden geïnvesteerd in een nieuw extern depot.

 

Omdat de beschikbare depotruimtes in het gebouw in de Lange Leemstraat sinds 2007 niet meer volstaan, bewaren we een deel van de collectie in een depot buiten de stad. Na eerdere uitbreidingen van het extern depot in 2011 en 2014, heeft het ADVN dit jaar niet alleen geopteerd voor de huur van een grotere oppervlakte (1 080m2), maar ook geïnvesteerd in een betere inrichting zoals een nieuwe verwarmingsinstallatie en een optimalisatie van de capaciteit.

 

Naast een ruime laad- en loszone voorziet een draagkrachtige platformconstructie ruimte voor 530 palletten en 2 200 lopende meter vaste rekken. Daarnaast is er ook ruimte voorzien voor mobiele archiefrekken met een totale capaciteit van 3 100 lopende meter, waarvan op dit moment 40% gerealiseerd is. Deze nieuwe depotruimte moet, in combinatie met een collectiebeleid dat inzet op selectie en herbestemming, in staat zijn om minstens tot 2027 in de depotnoden van het ADVN te voorzien.