Lokale politici in ODIS

Lokale politici in ODIS

 

ODIS, de onlinedatabank over de geschiedenis van het middenveld in de negentiende en twintigste eeuw, biedt een schat aan informatie over lokale en provinciale politiek. Het gaat in de eerste plaats om persoonssteekkaarten over politici. Men kan daarin basisgegevens, maar vaak ook uitgebreidere biografische informatie terugvinden, zowel over het politiek engagement van de betrokkenen als over hun functies in middenveldorganisaties. De afgelopen maanden maakte het ODIS-team werk van het publiceren van een pakket steekkaarten over lokale politici, in het bijzonder burgemeesters.

 

Momenteel bevat ODIS bijna 130.000 persoonssteekkaarten, waarvan er ca. 50.000 online gepubliceerd zijn. Om privacyredenen gaat het vooral om fiches van overleden personen. Binnen dat pakket vinden we bijna 2.300 gemeenteraadsleden, meer dan 900 schepenen en meer dan 750 burgemeesters terug. De steekkaarten zijn deels het resultaat van systematische gegevensinvoer over gemeentepolitici door diverse ODIS-partners (in het bijzonder ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven, Liberaal Archief/Liberas). Dergelijke invoer gebeurde ook al voor provincieraadsleden (1820 steekkaarten), met name voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Daarnaast worden in de databank ook losse gegevens over lokale politici verzameld, bijvoorbeeld door archivarissen en bibliothecarissen in de marge van hun werkzaamheden, of in het kader van allerlei projecten.

 

Vanzelfsprekend is de uitbouw van gegevensreeksen over de lokale en provinciale politiek een ‘work in progress’. Via de zoekbox op de ODIS-homepagina kan u zelf alle vrijgegeven ODIS-steekkaarten doorzoeken. Bent u op zoek naar specifieke informatie en vindt u die niet onmiddellijk terug? Heeft u aanvullingen of suggesties voor de databank? Aarzel dan niet om ons te contacteren via info [at] odis.be.