De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen

auteur(s): 
Gertjan Willems & Bruno De Wever (red.)
impressum: 
De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen / Gertjan Willems & Bruno De Wever (red.). Antwerpen, Peristyle, 2020, 381 pp., ill., ISBN 9789082684032

Als anno 2020 een Vlaamse regering geleid door Vlaams-nationalisten inzet op een Vlaamse canon, weet ze waarom. De natie moet verbeeld worden om te kunnen bestaan. Dat is altijd zo geweest. Na 1830 gaven historici, literatoren, musici en beeldende kunstenaars mee vorm aan een Belgische identiteit. In deze context ontwikkelde zich gaandeweg ook een Vlaams natievormingsproject in, naast en tegen de Belgische samenhorigheid. Vandaag vraagt de Vlaamse regering aan de publieke omroep en de film- en literatuurfondsen om de Vlaamse identiteit te versterken, terwijl Vlaamse nieuwsmedia dag in dag uit Vlaanderen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten.

Bruno De Wever en Gertjan Willems brachten historici, media- en communicatiewetenschappers, politicologen en taal- en letterkundigen samen om een interdisciplinair verhaal te vertellen over media en Vlaamse natievorming.

29,95 euro, exclusief verzendkosten