ADVN-Mededelingen 2022/76

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 76, tweede trimester 2022, 28 pp.

-Samen op stad in de tijd (Ann Mares)
-Trippend door het verleden. 100 jaar VTB (Kas Swerts)
-"Hoezee, de V.T.B., Hoezee!" Het staplied onder de loep (Jolien Hendrickx)
-Ik ga op reis en ik neem mee ... een zegening van Sint-Christoffel! (Kas Swerts)
-"In de valies van..." Een blik achter de schermen tijdens de interviews met Karel De Meulemeester en Johan Van den Driessche (Jolien Hendrickx)
-Ik ga op reis en ik neem mee ... een VTB-zakapotheek! (Kas Swerts)
-Bouwen aan een identiteit. VTB-gedenktekens (Kas Swerts)
-Een levende steen (Kas Swerts)
-Ontelbare schatten (Sophie Gyselinck)
-Denkwoord: Een tragische 'trekvogel' (Dirk Rochtus)

VQT_13-54.jpeg

Nice, 1926

ADVN-Mededelingen 2022/76