Collectiebeheer

De collectie van het ADVN is verspreid over en wordt beheerd door drie afdelingen:
– de afdeling archief;
– de afdeling beeld & geluid;
– de afdeling bibliotheek.

De bronnen uit één archief blijven virtueel echter een geheel vormen. Dit doen we door de toekenning van unieke referentienummers aan elke overdracht en aan elk archief. Elk stuk wordt daarom niet alleen geïdentificeerd door middel van een eigen identificatienummer, maar behoudt ook het overdrachtsnummer en het archiefnummer van respectievelijk de overdracht en het archief waaruit het afkomstig is.

Archief

In deze afdeling worden alle niet-uitgegeven documenten bewaard, zowel van papieren als digitale oorsprong. Concreet gaat het over briefwisseling, verslagen, boekhouding, nota's, dagboeken, persoonlijke notities etc. Deze stukken worden beschreven in overdrachtslijsten of inventarissen die enkel intern raadpleegbaar zijn. Een overzicht van alle archieven is wel online beschikbaar.
De raadpleging van stukken in deze afdeling is steeds onderworpen aan een voorafgaandelijk onderzoek naar de voorwaarden voor raadpleging (antwoord na maximaal vijf dagen).

Beeld & Geluid

In deze afdeling worden alle niet-uitgegeven én uitgegeven stukken bewaard die naar hun formaat of materiële oorsprong een specifieke bewaring vereisen. Concreet gaat het over films, videocassettes, foto’s, glasnegatieven, dia’s, geluidscassettes, klankbanden, compact-discs, diskettes, grammofoonplaten, affiches, muurkranten, prenten, prentbiefkaarten, kentekens, zelfklevers, plans en kaarten, schilderijen, tekeningen, menus, zegels, schildjes, spandoeken, tekstborden, bas-reliëfs, dodenmaskers, vlaggen, vaandels en wimpels, uniformen etc. Deze stukken worden vormelijk en inhoudelijk beschreven in een databank die online raadpleegbaar is.
De uitgegeven stukken in deze afdeling zijn in principe vrij en onmiddellijk raadpleegbaar. De aanvraag van de niet-uitgegeven stukken (bv. foto’s en interviews) kan onderworpen worden aan een onderzoek van de voorwaarden voor raadpleging (antwoord na maximaal vijf dagen). De stukken die gedigitaliseerd zijn, worden in principe niet uit depot gehaald.

Bibliotheek

In deze afdeling worden alle uitgegeven publicaties bewaard, zowel van papieren als digitale oorsprong. Concreet gaat het over boeken en brochures, kranten en tijdschriften en diverse documentatie (knipsels, pamfletten en folders, partituren, bidprentjes en doodsbrieven). Deze publicaties worden beschreven in een databank die online raadpleegbaar is. De boeken, periodieken en documentatie zijn in principe vrij en onmiddellijk raadpleegbaar.

 

Geboeid door erfgoed

Meer weten over de manier waarop het ADVN het behoud en beheer van zijn erfgoed organiseert? U kan steeds bij ons terecht voor informatie over onze erfgoedwerking of een rondleiding voor uw vereniging aanvragen. Contacteer ons: collectie [at] advn.be

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips