Uitgelicht

 

De collectie digitale periodieken

Het ADVN zette de afgelopen jaren actief in op het verzamelen, bewaren en ontsluiten van digitale periodieken. De collectie omvat inmiddels een 300-tal titels van binnenlandse en buitenlandse digitale nieuwsbrieven en tijdschriften die werden verworven via e-mail of ‘harvest’. Net zoals bij de archivering van papieren kranten en tijdschriften vraagt ook de archivering van digitale periodieken tijd voor continue onderhoud. We willen immers allemaal dat de bewaarde digitale documenten in de toekomst raadpleegbaar blijven.

...

Martha Vande Walle (1902-1980)

Martha Vande Walle speelde tijdens het interbellum een vooraanstaande rol in de Vlaamse...

Vlaamse Volkskunstbeweging

De Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) ontstond in 1951 uit de Katholieke Vlaamse Volksdansfederatie (KVVF). Dansgroepen van heinde en verre sloten zich aan om volkskunst te beoefenen onder één of meerdere vormen: volksdans, volkszang, volksmuziek, vendelspel, marionettenspel, ambachten, ballade en voordrachten.

Flandria

Het gematigd liberaal weekblad Flandria was het orgaan van de Liberale Vlaamsche Bond van Brussel. Het blad verscheen vanaf 30 augustus 1885 en had een oplage van 1000 exemplaren. De redactie bestond uit hoofdredacteur Hippoliet Haerynck, Emanuel Hiel, Frans Reinhard en Edmond van der Straeten.

Pagina's

Uitgelicht?

In de rubriek Uitgelicht worden overdrachten, archieven of collectiewerkzaamheden voor het voetlicht geplaatst die extra aandacht verdienen.

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips