Edgard 'the Fleming' Louage, een vergeten stem in de geschiedenis

Edgard Louage - bijnaam ‘the Fleming’  - was tijdens de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd op het eiland Man. Het eiland, gelegen te midden van de Ierse zee die het Verenigd Koninkrijk scheidt van het Smaragdeneiland, fungeerde destijds als een interneringscentrum. De Britse regering was immers bij de aanvang van de oorlog van oordeel dat de ongeveer 70.000 Duitstaligen die op dat moment op het Britse eiland verbleven een mogelijke bedreiging vormden. De Britten zouden zich uiteindelijk niet enkel beperken tot Duitsers waardoor er in augustus 1940 ongeveer 14.000 ‘aliens’  geïnterneerd waren in diverse centra op het eiland Man. Zo ook Edgard Louage en een kleine groep Belgische burgers, wier verhaal echter in de loop van de tijd vergeten is geraakt. Het wedervaren van de Vlaamse geïnterneerden op het eiland Man is immers niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de herinnering eraan lijkt wel verzonken in de stroom van de tijd. Het gevolg is dat er tot op heden weinig onderzoek is gevoerd naar het leven van de geïnterneerde Belgen en Vlamingen op het eiland Man.

Het archief van Edgard Louage – dat in het ADVN is gehuisvest – is niet alleen intrigerend wat betreft zijn inhoud, ook de vorm waarin het bewaard is gebleven, spreekt tot de verbeelding. De schatten van het eiland Man werden door Edgard na de oorlog verwerkt en gebundeld in een lijvig stalenboek van behangpapier. Tussen de staaltjes behang zitten verschillende stukken die een accurater beeld geven van het dagelijkse leven binnen en buiten de interneringscentra op het eiland Man.

 

In het stalenboek worden onder meer 48 stafkaartjes bewaard van de verschillende Belgen die een tijd hebben doorgebracht op het eiland. Op de kaartjes vinden we telkens een naam, een beroep en een thuisadres. Met deze bron kan men dus nagaan welke andere Belgen op het eiland geïnterneerd waren. Ook vormen ze een aardig uitgangspunt voor een sociale analyse van het leven in het interneringscentrum. De verschillende beroepen – gaande van zeeman tot ingenieur – weerspiegelen een sociaal gedifferentieerde structuur.

Het eiland kan een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar de interneringscentra tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Het is te hopen dat het archief van Louage daarbij als een baken kan fungeren om de avontuurlijke ontdekkingsreiziger naar zijn eindbestemming te begeleiden.

 

Uitgelicht?

In de rubriek Uitgelicht worden overdrachten, archieven of collectiewerkzaamheden voor het voetlicht geplaatst die extra aandacht verdienen.

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips