Flandria

Flandria_01-imp.jpg

Voorblad Flandria, 1889. [ADVN, VY1984]
Het gematigd liberaal weekblad Flandria was het orgaan van de Liberale Vlaamsche Bond van Brussel. Het blad verscheen vanaf 30 augustus 1885 en had een oplage van 1000 exemplaren. De redactie bestond uit hoofdredacteur Hippoliet Haerynck, Emanuel Hiel, Frans Reinhard en Edmond van der Straeten.

Tot aan het einde van 1886 was Haerynck eigenaar van het blad, waarna het in handen kwam van de uitgever D. Van Doorslaer. Vijf jaar na oprichting ging Flandria ten onder aan de voortdurende verdeeldheid tussen doctrinairen en radicalen binnen de Liberale Partij. Dat nam echter niet weg dat het weekblad gedurende zijn bestaansperiode de opkomende Vlaamse beweging erg genegen was. Flandria steunde verscheidene Vlaamsgezinde initiatieven, waaronder de wet op de vernederlandsing van het officieel middelbaar onderwijs. In 1889 trok de uitgever Van Doorslaer zijn kapitaal uit het weekblad terug. Flandria werd hiermee definitief opgedoekt.

Flandria_02-imp.jpg

Flandria, 1888. [ADVN, VY1984]

In de collectie van het ADVN bevinden zich heel wat bladen die thuishoren tot de liberale stroming. Flandria werd in 2016 toegevoegd aan onze collectie en kan op enkele exemplaren na volledig worden geraadpleegd in de leeszaal.

Uitgelicht?

In de rubriek Uitgelicht worden overdrachten, archieven of collectiewerkzaamheden voor het voetlicht geplaatst die extra aandacht verdienen.

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips