Vlaamse Volkskunstbeweging

VVKB_01-imp.jpg

Vlaamse Volkskunstbeweging, s.d. [ADVN, AC1006]
De Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) ontstond in 1951 uit de Katholieke Vlaamse Volksdansfederatie (KVVF). Dansgroepen van heinde en verre sloten zich aan om volkskunst te beoefenen onder één of meerdere vormen: volksdans, volkszang, volksmuziek, vendelspel, marionettenspel, ambachten, ballade en voordrachten.

De VVKB bestaat ook vandaag nog en heeft als doel de Vlaamse volkskunst en erfgoed in stand te houden en de vernieuwende tendensen in de volkskunst aan te moedigen. Uit haar schoot ontstond de eerste Europese volkskunstmanifestatie onder de naam Europeade.

VVKB_02-imp.jpg

Katholieke Vlaamse Volksdansfederatie, 1961 [ADVN, AC1006]

Recent werd het archief dat loopt van 1950 tot omstreeks 2000 door het ADVN geïnventariseerd. Het bevat een uitgebreide collectie foto’s en periodieken, briefwisseling, activiteitendossiers, ledendossiers en stukken betreffende de gouwwerking. Het archief is deels raadpleegbaar.

Uitgelicht?

In de rubriek Uitgelicht worden overdrachten, archieven of collectiewerkzaamheden voor het voetlicht geplaatst die extra aandacht verdienen.

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips