Collectie
archief

BE ADVN AC1

Archief Jozef Maton

1. Identificatie
1.1. Referentie/Code: BE ADVN AC1
1.2. Titel: Archief Jozef Maton
1.3. Datering: 1970-1990
1.4. Beschrijvingsniveau: Bestand
1.5. Omvang en medium van de beschrijvingseenheden: 4 m (verwerkt) + 6 dozen (in verwerking)

2. Context
2.1. Naam van de archiefvormer: Jozef (Jef) Maton
2.2. Institutionele geschiedenis
Jef Maton (°Dentergem, 17 augustus 1933) was docent economische groei en planning aan de Rijksuniversiteit Gent, publicist (vnl. over de sociaal-economische problematiek in Vlaanderen) en politicus. Hij was sinds 1958 actief in de Volksunie, o.m. als lid van de partijraad (vanaf 1974) en ondervoorzitter (1979-1989). Hij kwam op voor de radicalisering van de Vlaamse beweging en stond in oppositie tegen het Egmontpact. Als voorstander van het economisch federalisme werkte hij mee aan het bepalen van de sociaal-economische opstelling van de partij (o.m. als oprichter van de sociaal-economische werkgroep van de Volksunie). Hij speelde ook een rol bij de voorbereiding van het financiële luik van de de staatshervorming van 1988-1991. Maton was daarnaast bestuurder van de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen (GERV) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV); bestuurslid van het Davidsfonds (1966-1973); en voorzitter van het ADVN (°1992). Maton is ook een specialist inzake de ontwikkelingsproblematiek in (vnl.) Midden-Afrika.
2.4. Verwerving: Het archief werd langs verscheidene overdrachten vanaf 1985 door het ADVN verworven.

3. Inhoud en structuur
3.1. Bereik en inhoud
Het persoonsarchief bevat documenten betreffende de activiteiten van Jef Maton in het partijbestuur van de Volksunie (1979-1987) en een dossier betreffende de regeringsonderhandelingen 1987-1988. Er zijn tevens documenten over de Vlaamse sociaal-economische en industriële ontwikkeling (o.m. over staal en textiel) en documentatie betreffende de Vlaamse beweging tijdens de jaren 1970 en de jaren 1980. Vermeldenswaard zijn tevens de dossiers rond Midden-Afrika, documenten betreffende de repressie in Oost-Vlaanderen en de uitgebreide collectie bibliotheekwerken. Er is een aantal documenten van de Uilenspiegelclub De Pinte (BE ADVN AC287) en van Luc Delafortrie betreffende het Verdinaso (BE ADVN AC466).

4. Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
4.1. Voorwaarden voor raadpleging: deels raadpleegbaar
Raadpleegbaar zijn de documentatie en de documenten ouder dan 30 jaar (behalve in enkele gevallen, waar de overdrager een langere embargo-termijn heeft opgelegd)
4.3. Taal en schrift: Nederlands
4.5. Toegangen: overdrachtslijsten

5. Verwant materiaal
5.3. Verwante beschrijvingseenheden
BE ADVN AC287 - Archief Uilenspiegelclub De Pinte

8. Plaatsing
D1-D7; D246-D255; D388-D392; D421-D425; D1525(11); D2047(3); D2047(4/1); D2047(5/1-2); D3246(6); D8651(7/1); D9258(3/1); F11

Trefwoorden: 
Luc Delafortrie [Emiel de Volder] [sr.]
Jef Maton (Jozef) [J. Van Maeleslot; Raes van Gavere]
Oost-Vlaanderen (provincie), Economie
Volksunie (VU), Bestuursorganen
Volksunie (VU), Standpunten: Sociaal-Economisch Beleid
België, Economie
Vlaanderen, Bedrijfsleven
Vlaanderen, Economie
Staalnijverheid
Textielnijverheid
Vlaamse beweging (algemeen)
Midden-Afrika
België, Politiek
°°Jong-Davidsfonds (Jong-DF)
Vlaanderen, Sociaal-Economisch Beleid
Repressie (na WO II)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.