Collectie
archief

BE ADVN AC108

Archief Jules Callewaert

1. Identificatie
1.1. Referentie/Code: BE ADVN AC108
1.2. Titel: Archief Jules Callewaert
1.3. Datering: 1905-1986
1.4. Beschrijvingsniveau: Bestand
1.5. Omvang en medium van de beschrijvingseenheden: circa 4 m

2. Context
2.1. Naam van de archiefvormer: Laurentius Jules Callewaert
2.2. Institutionele geschiedenis
“Pater” Callewaert (Torhout, 4 februari 1886 - Gent, 25 november 1964) was dominicaan, redenaar-pedagoog en publicist. Hij was een vooraanstaand vertegenwoordiger van het rechts-katholieke Vlaams-nationalisme. Callewaert stichtte het Sint-Thomasgenootschap en was tijdens de Eerste Wereldoorlog aalmoezenier bij de Belgische vluchtelingen in Engeland.
2.3. Geschiedenis van het archief
het archief werd bewaard in het Gentse Dominicanenklooster.
2.4. Verwerving: Het archief werd langs verscheidene overdrachten tussen 1993 en 2000 door het ADVN deels in bewaring verworven.

3. Inhoud en structuur
3.1. Bereik en inhoud
Het persoonsarchief, dat een groot gedeelte van de 20ste eeuw omspant, bevat persoonlijke dossiers met (oorlogs)dagboeken, notitieschriften en geannoteerde kalenders en dossiers betreffende o.m. WOII en de repressieperiode, Ierland en het Sint-Thomasgenootschap. Verder ook dossiers met briefwisseling, manuscripten van publicaties, voordrachten, preken, cursussen enz. over vnl. geestelijke en flamingantische onderwerpen. Daarnaast is er het dossier betreffende zijn ‘Open brief’ aan Hendrik Elias, samen met documenten uit het repressiedossier. Er is ook een knipselcollectie omtrent publicaties, evenals een uitgebreide bibliotheek en een fotocollectie. Tot slot is er documentatie toegevoegd betreffende de huldes en herdenkingen van de vormer.

4. Voorwaarden voor raadpleging en gebruik
4.1. Voorwaarden voor raadpleging: deels raadpleegbaar
4.3. Taal en schrift: Nederlands
4.4. Fysieke kenmerken en technische vereisten:

4.5. Toegangen: overdrachtslijst

8. Plaatsing
D2017(8/1); D3119-D3145; F28

Trefwoorden: 
Laurentius Jules Callewaert [Pauwel Van Groenendael (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); Houtlander (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); C. Hodister (in “De Belgische Stem”); L.C. (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); L.J. (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); Dr. Mac Eire (in “Het Pennoen”); Dr. Mac Namara (in “Periscoop en Dominikaans Leven”); Miles Historicus (in “Ons Vaderland”); Pertinax (in “Ons Vaderland”); Sacerdos (in “Gudrun”); Hou Zee]
Sint-Thomasgenootschap
Oostfront (algemeen)
Vlaamse beweging en Katholieke Kerk
Ierland
Repressie (na WO II)
Vlamingen in Verenigd Koninkrijk (VK)
Wereldoorlog II (WO II)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.