Collectie
kalender

VKA10

Verschaeve kalender 24 / 1991

Verschaeve kalender 24 / 1991
s.l., 1991

Ingelmunster: Cyriel Verschaeve-stichting VZW, 1991

Kalender; 11,5 x 31,5 cm; kleur

Kalender met kleuren- en zwart-wit-afdrukken van foto’s en prenten (op verso telkens spreuk van Cyriel Verschaeve) en als teksten per maand;
januari - Louwmaand / Guido Gezelle geboren te brugge 1 mei 1830. overleden te brugge op 27 november 1899. Die ‘t kruis niet en draagt en is ‘t kruise niet weerd, noch christen en in zijn naam! G.G. 18.05.1859
Februari - Sprokkelmaand / Hugo Verriest geboren te Deerlijk op 25 november 1840 en overleden op 27 oktober 1922
Maart - Lentemaand / Albrecht Rodenbach geboren te Roeselare 27 oktober 1856 overleden te Roeselare op 23 juni 1880. O Broeders van heel Vlaanderland, ons bindt een trouwe Gildeband Die, eender van gedacht en streven, voor Gode en Tale en Lande leven: Vooruit!... A. Rodenbach gekende Nieuwjaarsgroet 1876
April - Grasmaand / Cyriel Verschaeve geboren te Ardooie op 30 april 1874 overleden te Solbad Hall op 8 november 1949. De held vecht om zijn aarde, de roover om ‘t goud. C.V.
Mei - Bloeimaand / René Declercq geboren te Deerlijk op 14 november 1877 overleden op 12 juni 1932 te Maartensdijk. Vooruit mijn volk, ten dood bereid! Geduld is schuld, geweld is nood. Al wil ‘t gerecht den rechten dood, nog leeft gerechtigheid. René Declercq
Juni - Zomermaand / August Borms geboren te Sint-Niklaas op 14 april 1878. op 12 april 1946 in de kazerne te Etterbeek gefussilleerd. Waar lijden is ten dienst gesteld van hoge idealen, daar wordt het lijden tot een vreugd, Waarbij geen vreugd kan halen. Dokter A. Borms
Juli - Hooimaand / Lodewijk Dosfel geboren te Dendermonde op 15 maart 1881. overleed te Dendermonde op 27 december 1925. “Alles is verbrand, behalve mijn idealen”. 1914. L. Dosfel
Augustus - Oogstmaand / Pater Jules Callewaert geboren te Torhout op 4 februari 1886 en overleden 25 november 1964. “Kent gij het land, waar ‘k ben geboren, Kent gij de streek van God verkoren...” Pater Jules Callewaert
(bestelblad voor de Verschaeve kalender van 1992)
September - Herfstmaand / Pater Desideer A. Stracke geboren te Antwerpen op 12 december 1875 overleden te Antwerpen op 18 februari 1970.
Oktober - Wijnmaand / Prof. Frans Daels geboren te Antwerpen op 7 januari 1882 en overleden te Gent op 22 december 1974. Wie getuige is van wanorde en de orde niet verdedigt, wordt medeplichtig aan de wanorde. Prof. Frans Daels
November - Slachtmaand / Reimond Tollenaere geboren te Oostakker op 29 juni 1909 en gestorven te Kopcy bij Leningrad op 22 januari 1942. Ze laten zich als meester horen, ze kraken ons de noten voren en gunnen ons de sloesters wel. Maar wij zijn dwaas noch slaaf geboren en daarom staan we hier: rebel. Reimond Tollenaere.
December - Wintermaand / Cyriel Verschaeve geboren te Ardooie op 30 april 1874 overleden te Solbad Hall op 8 november 1949. De vrouwen zijn de dageraad van het toekomstig leven, en, is die dageraad helder en wolkenloos, dan rijst de zonne zeker. C.V.

Trefwoorden: 
Cyriel Verschaeve, Herdenkingen: 1974 (Ardooie)
Frans Daels (Franciscus, Maria, Leopoldus)
Laurentius Jules Callewaert [Pauwel Van Groenendael (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); Houtlander (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); C. Hodister (in “De Belgische Stem”); L.C. (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); L.J. (in “De Vlaamsche Vlagge” tijdens WO I); Dr. Mac Eire (in “Het Pennoen”); Dr. Mac Namara (in “Periscoop en Dominikaans Leven”); Miles Historicus (in “Ons Vaderland”); Pertinax (in “Ons Vaderland”); Sacerdos (in “Gudrun”); Hou Zee]
René De Clercq [H.C. Joesken]
Desiderius Stracke (Desiderius Adolf; Desideer) [A. Testibus (De brochure ‘Het parlement in den storm’ (Le Parlement dans la tempête) vermeld als schuilnaam A. Testisbus en is vermoedelijk geschreven door François Boulanger. De brochure ‘Vlaanderen eerst: Vertoogschrift ten gerieve van de Katolieke Kiezers van 1958’ vermeld eveneens als schuilnaam A. Testibus. Hier betreft het echter A. Strackre. (voor meer informatie zie OD-dossier Joris Dedeurwaerder 2002/383)]
Hugo Verriest [Claer; Gildeman; Scerpschuttere; Goedendach, die]
Cyriel Verschaeve [I. Oorda; Zeemeeuwe; Droevaert; JVH; Peisere; Willem van Saeftinge]
Spreuken
Lodewijk Dosfel (Lodewijk Karel Maria Jozef) [Hlodwig; Hermans Godfried; Willem Van Saeftinge; Thomas Van der Schelden; Boeykens (L.); Siegfried Kerstens]
August Borms (Augustus Camillus Gislenus Maria)
Albrecht Rodenbach (Albrecht Petrus Josephus Mansuetus Ferdinandus) [Bursche; Harold; C. Sneyssens]
Cyriel Verschaeve, Herdenkingen: 1991
Guido Gezelle (Guido Pieter Theodoor Joseph) [Spoker]
Reimond Tollenaere (Raymond Pierre Jean Emma Marie)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.