Collectie
kaart

VPLB42

De Europese Gemeenschap, een gemeenschap zonder binnengrenzen

De Europese Gemeenschap, een gemeenschap zonder binnengrenzen
Luxemburg: Bureau voor Officiële Publicaties van de Gemeenschappen, 1991 - [copyright] Commissie van de Europese Gemeenschappen
B.E.I.C.I.P. Rueil - Malmaison: Cartografische uitvoering

kaart; 54 x 42 cm; kleur

Oranje/blauwe/witte kaart van de Europese Gemeenschap met aanduiding van regio- en provinciegrenzen alsook niet - continentale en overzeese gebiedsdelen van de lidstaten

Trefwoorden: 
Europese Gemeenschap (EG)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.