Collectie
vlag

VVL16/15

VOS / BVOS / Boschvoorde / Vrede

VOS / BVOS / Boschvoorde / Vrede
ontw.: G. Jooris, Brugge-Assebroek; uitv.: G. Jooris, Brugge-Assebroek
Vlaginhuldiging Bosvoorde, 24 juli 1932

[opdrachtgever] Bond van Vlaamse Oud-Soldaten, afdeling Watermaal-Bosvoorde; Verbond van Vlaamse Oudstrijders, afdeling Watermaal-Bosvoorde, [Watermaal-Bosvoorde], [1932] - (VOS-Vlaggen B; nr. 15)

Vlag; 140 x 165 cm; kleur

zijde (?); incrustatie met borduurwerk; geel-zwarte franjes
In de broeking werd de Ijzertoren afgebeeld op een vuilwitte achtergrond. Langs de broekzijde werd het woord "vrede" in lichtgrijze letters met zwarte rand vertikaal aangebracht. De bovenzijde bevat de organisatiebenaming. De voorgrond bestaat uit een dodenveld met talrijke dodenkruisjes van soldaten en een grotere heldenhuldezerk. In het midden van de vlag werd het gemeentewapen van Watermaal-Bosvoorde aangebracht, waarboven een reusachtige donkergrijze blauwvoetvogel aan het vliegen is. Langs de vluchtzijde is een brede evenlange gele baan aangebracht waarin de Vlaamse leeuw klauwt. De onderzijde tenslotte bevat in een lichtblauwe baan de plaatsnaam in gele letters (kleuren van het gemeentewapen).

Vlaginhuldiging op 24 juli 1932. Steun van het gemeentebestuur, maar tegenwerking van de geestelijkheid en tegenakties van de 'Jeunesse Nationale'. Het hoofdbestuur VOS liet de vlaginhuldiging samenvallen met de jaarlijkse provinciale betoging onder de slagzin "Brussel Vlaamse grond en wereldvrede". 24 juli 1932. Voormiddag: neerleggen bloemen aan het gedenkteken der gesneuvelden. 10 u. misviering en vlaggewijding. 's Namiddags om 14.30 u. opkomst van een 50-tal VOS-bonden of een 2000-tal personen. overhandiging der vlag door Jan Huyberechts, alg. voorzitter VOS. Spelen van de 'Vlaamse Leeuw'. 15 u. optocht door Bosvoorde. De dienstweigeraar Jan Thielemans mocht van het hoofdbestuur niet mee opstappen. Enkele belgicistische tegenbetogers, maar geen incidenten. Reden door Marcel Peeters, voorzitter VOS-Bosvoorde, door Jan Huyberechts over oud- strijdersbelangen en de Brusselse strijd en door Willem Maris, alg. voorzitter BVOS, over Vlaams recht en wereldvrede. Premietrekking.

Trefwoorden: 
Bond van Vlaamse Oud-Soldaten (BVOS), Afdelingen: Watermaal-Bosvoorde
Verbond van Vlaamse Oudstrijders (VOS), Afdelingen: Watermaal-Bosvoorde
Verbond van Vlaamse Oudstrijders [algemeen] (VOS)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.