Collectie
foto

VFA8361

[Frans Van der Elst, Jef Valkeniers]

[Frans Van der Elst, Jef Valkeniers]
Peking (China), september 1983

Foto; 13 x 15 cm; zwart/wit

Groepsfoto van een Belgische delegatie met Frans Van der Elst (2de rij, 2de van links) en Jef Valkeniers (3de rij centraal) en een aantal chinezen in een park in Peking

Trefwoorden: 
Jef Valkeniers (Jozef Maria Zacharias)
Frans Van der Elst (Frans Marie Emile) [F. Van Limburg (of L.(?) Van Limburg); H. Van Westdijk: is pseudoniem van Hendrik Elias, maar werd verkeerdelijk toegeschreven aan Frans Van der Elst; het omgekeerde gebeurde met F. Van Limburg]
België en China

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.