Bibliografie

BG001710

Wils, Lode

De Belgische Revolutie en de natievorming / Lode Wils

In: Wetenschappelijke tijdingen (Wt), jg. 60, 2001, nr. 1, pp. 3-18

Trefwoorden: 
Belgische Revolutie [UF: 1830]
Belgisch-nationalisme [UF: Belgicisme; Patriottisme]
Nationale identiteit [UF: Natie]
Groot-Nederlandse beweging
België
Geschiedschrijving [UF: Historiografie]

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.