Bibliografie

BG007930

Trio, Jeroen

Jong en onbezonnen? De archieven van de jongerenafdeling van politieke partijen in Vlaanderen, een verkennend onderzoek aan de hand van het archief van de volksuniejongeren (1974-2001) bewaard op het ADVN / Jeroen Trio. — Brussel: VUB, 2007

Proefschrift (Archivistiek & hedendaags documentbeheer)

Trefwoorden: 
Volksunie Jongeren (VUJO)
Archief

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.