Collectie
brochure

VBRB3921

Personenregister

Personenregister: A. De Jonghe - De strijd Himmler-Reeder om de benoeming van een HSSPF / samengest. door Anne Bernard. — Brussel: Navorsings- en Studiecentrum voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, 1984. — 26 p.; 25 cm. — (Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog)

Trefwoorden: 
België, Wereldoorlog II (WO II)
Heinrich Himmler
Eggert Reeder
Registers
Sicherheitspolizei (SIPO)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.