Collectie
boek

VW28.31

50

50 jaar Verbond voor Heemkunde: geschiedenis en werking / samengest. door Jan Gerits. — Antwerpen: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 1991. — 94 p.: ill.; 30 cm. - (Publikaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; nr. 31)

Trefwoorden: 
Verbond voor Heemkunde

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.