Collectie
boek

VB2839

Godthelp, H.; Mirande, A.F.

Het Dietse lied van de Middeleeuwen / H. Godthelp; A.F. Mirande. — Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1940. — 335 p.; 20 cm. — (Encyclopaedie in monografieën)

Trefwoorden: 
Liederen

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.