Collectie
reeks

VX135.91

Breuker, Ph.H.; Dolk, W.; ten Hoeve, S. ... [et al.]

De Vrije Fries: jaarboek 1991 / Ph.H. Breuker; W. Dolk; S. ten Hoeve ... [et al.]. — Leeuwarden: Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, 1991. — 191 p.: ill.: tab.: krt.: graf.: diagr.; 24 cm. - (Fryske Akademy; nr. 732)

Eenenzeventigste deel (1991)

Trefwoorden: 
Friezen
Friesland
Fryske Akademy
Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.