Collectie
boek

VB5078

Guldensporenherdenking

Guldensporenherdenking 1302-1940: programma. — S.l.: Liederavonden voor het Volk, 1940. —24 cm

Donderdag 11 juli 1940 te 19 uur in den Koninklijken Vlaamschen Schouwburg

Trefwoorden: 
Liederen
Muziek
Muziekopvoeringen
Liederavonden
Poëzie
Kunst is Kracht - Vlaamsch gemengde zangvereeniging
Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS)
Filip De Pillecijn [Cactus; Jan den Duvel; IJzer I; Den Duvel; Citroen; Cit]
Elf juli-vieringen, 1940
Recht door Zee [Koor]
Jan-Adolf Loeckx

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.